بانک اطلاعاتی داوران فدراسیون اسکیت

عکسنام و نام خانوادگیمدرک داوریدرجه داوریاستانشهرتاریخ انقضاء
ویدا عبدی مجدراسکیت آلپایندرجه 3مازندرانعباس آباد1400/07/28
مجید وهابی زادهاسکیت آلپایندرجه 3تهرانتهران1400/04/24
مریم لبیباسکیت آلپایندرجه 3البرزالبرز1402/02/25
عبداله کریمیاسکیت رول بالدرجه 2هرمزگانمیناب1402/08/03
مریم عباس خان نایباسکیت رول بالدرجه 3قزوینقزوین1401/02/14
فرناز ساطعیاسکیت رولرفری استایلدرجه 3اصفهاناصفهان1400/07/02
فاطمه دهقاناسکیت رولرفری استایلدرجه 3چهارمحال و بختیاریشهرکرد1401/12/11
مهرداد باقرپوراسکیت رولرفری استایلدرجه 3اصفهانمبارکه1403/01/16
مجتبی کاظمیاسکیت سرعتدرجه 1اصفهاناصفهان
سیدجلال استادیاسکیت سرعتدرجه 1تهرانتهران
جلیل قاسمیاسکیت سرعتدرجه 1مرکزیاراک1401/05/19
حسین صداقت زادهاسکیت سرعتدرجه 1کرمانکرمان1402/08/27
رعنا بهلولی زنجانیاسکیت سرعتدرجه 1تهرانتهرلن1402/08/27
عادله ادب نژاداسکیت سرعتدرجه 1کرمانکرمان142/08/27
میلاد خوش دستاسکیت سرعتدرجه 1خراسان رضویمشهد1401/07/30
افسانه خیرخواهاسکیت سرعتدرجه 1تهرانتهران1402/09/01
بهاد اميرياسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهكرمانشاع1400/07/06
اصغر روحانی راداسکیت سرعتدرجه 2البرزفردیس1401/07/13
موحد خادم الحسینیاسکیت سرعتدرجه 2فارسشیراز1401/10/13
زهره اقبال پوراسکیت سرعتدرجه 2خوزستانخرمشهر1402/10/07
مریم قطره سامانیاسکیت سرعتدرجه 2چهارمحال و بختیاریشهرکرد1401/12/26
سحر جوهراسکیت سرعتدرجه 2تهرانتهران1401/12/26
محمد اکبریاسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهکرمانشاه1400/07/06
احسان عباسیاسکیت سرعتدرجه 2تهرانتهران1402/07/20
خلف جاسمی زرگانیاسکیت سرعتدرجه 2خوزستاناهواز1400/11/04
عکسنام و نام خانوادگیمدرک داوریدرجه داوریاستانشهرتاریخ انقضاء

داوران محترم میتوانند جهت ثبت اطلاعات خود در بانک اطلاعاتی فدراسیون بصورت رایگان به لینک زیر مراجعه نمایند.