بانک اطلاعاتی داوران فدراسیون اسکیت

عکسنام و نام خانوادگیمدرک داوریدرجه داوریاستانشهرتاریخ انقضاء
ویدا عبدی مجدراسکیت آلپایندرجه 3مازندرانعباس آباد1400/07/28
مجید وهابی زادهاسکیت آلپایندرجه 3تهرانتهران1400/04/24
مریم لبیباسکیت آلپایندرجه 3البرزالبرز1402/02/25
مریم عباس خان نایباسکیت رول بالدرجه 3قزوینقزوین1401/02/14
فرناز ساطعیاسکیت رولرفری استایلدرجه 3اصفهاناصفهان1400/07/02
مجتبی کاظمیاسکیت سرعتدرجه 1اصفهاناصفهان
سیدجلال استادیاسکیت سرعتدرجه 1تهرانتهران
میلاد خوش دستاسکیت سرعتدرجه 1خراسان رضویمشهد1401/07/30
بهاد اميرياسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهكرمانشاع1400/07/06
اصغر روحانی راداسکیت سرعتدرجه 2البرزفردیس1401/07/13
مریم قطره سامانیاسکیت سرعتدرجه 2چهارمحال و بختیاریشهرکرد1401/12/26
سحر جوهراسکیت سرعتدرجه 2تهرانتهران1401/12/26
محمد اکبریاسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهکرمانشاه1400/07/06
خلف جاسمی زرگانیاسکیت سرعتدرجه 2خوزستاناهواز1400/11/04
سارا خوش اخلاقاسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهکرمانشاه1400/11/13
محمد اکبریاسکیت سرعتدرجه 2کرمانشاهکرمانشاه1400/07/06
مریم لبیباسکیت سرعتدرجه 2البرزالبرز1402/02/25
محمدرضا مشفقاسکیت سرعتدرجه 2تهرانتهران1401/12/26
فريما حجتياسکیت سرعتدرجه 2یزديزد1401/12/26
سیده فرناز حصاریاسکیت سرعتدرجه 2آذربایجان غربیارومیه1400/12/26
فرج اله رحیمیاسکیت سرعتدرجه 2ایلامایلام1402/04/02
پریناز آقایارزادهاسکیت سرعتدرجه 2آذربایجان غربیماکو1401/12/18
موحد خادم الحسینیاسکیت سرعتدرجه 2فارسشیراز1401/10/13
اتابک علیزادهاسکیت سرعتدرجه 2آذربایجان غربیارومیه1401/12/13
پریسا غفاری اسفستانیاسکیت سرعتدرجه 3البرزکرج1401/05/19
عکسنام و نام خانوادگیمدرک داوریدرجه داوریاستانشهرتاریخ انقضاء

داوران محترم میتوانند جهت ثبت اطلاعات خود در بانک اطلاعاتی فدراسیون بصورت رایگان به لینک زیر مراجعه نمایند.